Livitas houdt u op de hoogte

Appartementisering zet zich door.

De woningmarkt in Vlaanderen heeft de afgelopen jaren een ingrijpende shift doorgemaakt.
De verhouding tussen huizen en appartementen is stevig doorgeslagen naar de tweede categorie.
Appartementisering zet zich door.
Op een gekende immoportaalsite staan er in Gent drie luxeappartementen aangeboden voor meer dan 2 miljoen euro. Het lijkt of er geen rem staat op de appartementenmarkt, en dan vooral het luxere segment. Overal in de Vlaamse centrumsteden rijzen de complexen uit de grond. Liefst met een terras en uitzicht op het water. Maar niet alleen in de steden zette de appartementisering zich door. Ook in kleinere kernen leek de voorliefde voor de traditionele verkaveling plaats te maken voor een drang om zo veel mogelijk appartementsblokken neer te laten zetten. “De babyboomers vormen de grootste demografische groep, en ook de rijkste", zegt projectontwikkelaar Stéphane Verbeeck van het Antwerpse Gands Project Development. "Als hun woning is afbetaald, kopen zij appartementen in de prijsklasse 500.000 euro tot een miljoen. Vooral als ze aan het water liggen, verkopen die vlot."

VERDUBBELING

De verhouding tussen huizen en appartementen op de Vlaamse woningmarkt sloeg de voorbije jaren stevig door naar de tweede categorie. In 1995 telde Vlaanderen 438.000 appartementen; in 2020 waren dat er 882.000, leren de cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. In vrijwel elke provincie is het aantal appartementen in die periode minstens verdubbeld, en in Limburg zelfs bijna verdrievoudigd. Ten opzichte van het totale woningpark in België is het percentage appartementen de afgelopen kwarteeuw gestegen van 18,6 procent naar 28,6 procent. Vooral de laatste vier jaar ging het hard. In die periode kwamen er in Vlaanderen 86.277 appartementen bij, bijna zestig per dag. Ter vergelijking: het aantal huizen groeide met 17 stuks per dag aan.
Is de traditionele huisje-boompje-beestje-mentaliteit aan het verdwijnen? In zekere zin wel, zegt Rik- kert Leeman, ceo van de Gentse projectontwikkelaar Alides, een onderdeel van de familiale bouwgroep Maes. "Dat er nu zo veel appartementen gebouwd worden, heeft te maken met vraag en aanbod."
Leeman wijst onder meer de gezinsverdunning en de vergrijzing aan als oorzaken. Huishoudens tellen gemiddeld steeds minder personen. De opkomst van één- en tweepersoonshuishoudens doen de vraag naar appartementen stijgen. Maar ook ouderen zijn een doelgroep, zegt Leeman. “Zij willen niet meer in verouderde, grote en slecht geïsoleerde woningen wonen. Die kosten veel aan onderhoud en energie."

AFBRAAK RIJWONINGEN

Sien Winters van Steunpunt Wonen, een samenwerkingsverband van onderzoekers aan vier universiteiten, noemt de verschuiving een van de belangrijkste trends op de Belgische vastgoedmarkt. “De groei van de appartementenmarkt volgt de verdunning van de huishoudens. Er is meer vraag door de groei van één- en tweepersoonshuishoudens. Appartementen hebben ook een groter potentieel doordat ze meer verschillende groepen aanspreken.” Winters stelt vast dat er momenteel rijwoningen worden afgebroken om plaats te maken voor appartementen. Ook de stijging van de grondprijs is daarbij een belangrijke factor. Mede doordat er steeds minder bouwgrond voorhanden is, wordt het interessanter om te verdichten en in de hoogte te bouwen. Een andere factor is de bevolkingstoename. Het aantal inwoners in België is in tien jaartijd met een half miljoen gestegen. Dat zijn er evenveel als er in Antwerpen wonen. Leeman: "Als je dat combineert met de beperking van het aanbod door het trage vergunningenbeleid, het tekort aan gronden en de sterke regels rond klimaat, dan verklaart dat de shift van huisje-boompje-beestje naar appartementen."
Jurgen Van Bogaert van de Antwerpse ontwikkelaar Cores Development treedt hem bij. "Babyboomers verhuizen van een grote woning naar een appartement, jonge professionals blijven hangen in de steden. Daardoor zie je een shift van verkavelingen naar appartementen. Er is een verschuiving van huizen met veel onderhoud naar compacte en energievriendelijke woningen.”

BUY-TO-LET-MARKT

Hij ziet bij jongere toetreders op de woningmarkt ook een mentaliteitsverschuiving. Ze zijn terughoudender om een groot deel van hun inkomen te besteden aan bakstenen. Van Bogaert noemt dat een belevingsshift: er is een generatie die heel mobiel wil blijven, een internationale carrière wil uitbouwen en veel wil reizen. De drang om een woning te kopen is bij hen geringer.
Een belangrijke motor achter de explosie van het aantal appartementen is ook de zogenaamde buy- to-let-markt. Heel wat Belgen besteden hun spaar- geld aan een of meerdere appartementen, die ze vervolgens verhuren. Op die manier hopen ze het rendement op hun spaarcenten te verhogen: de huuropbrengst is zelfs na aftrek van de kosten hoger dan de 0,11 procent die het spaarboekje opbrengt.
Ook fiscaal is het verhuren van een appartement interessant. De financieringskosten zijn aftrekbaar. En niet de reële inkomsten worden belast, maar het kadastraal inkomen. Daar zal niet snel verandering in komen, bleek onlangs nog toen de regering na een Europese veroordeling aankondigde de belasting op buitenlandse huurinkomsten te willen aanpassen, maar niet de binnenlandse. Er komt nog bij dat de inflatie de waarde van spaargeld gestaag ondermijnt, terwijl een huurappartement als waardevast wordt beschouwd. Zelfs in 2020, het jaar van de grootste naoorlogse crisis, stegen appartementen met7 procent in waarde.
Ook de Nationale Bank onderkent dat effect. Macro-econoom Geert Langenus: "De rente is nu zo laag dat er een niet-lineair verband is met de prijzen. Beleggers die op zoek zijn naar rendement kopen appartementen om te verhuren, en dat geeft de vastgoedprijzen een bijkomende boost. We zien dat mensen nu zelfs lenen om een beleggingsappartement te kopen." Met die laatste techniek kan je een hefboom zetten op je investering: als je de helft leent tegen een lage rente, is het rendement op de andere helft een stuk hoger.
"Vastgoed is stabiel voor wie rendement zoekt”, zegt ook Steven Trypsteen van ING België. "De rente zal nog lang laag blijven, terwijl de aandelenmarkten heel volatiel zijn. De belasting op huurinkomsten is nog altijd soepel. En ondanks de afschaffing van de woonbonus voor de gezinswoning blijft de financiering van een tweede woning wel fiscaal aftrekbaar.”
De projectontwikkelaars verkopen nu ongeveer 35 procent van de nieuw opgeleverde appartementen aan eigenaars die ze vervolgens weer verhuren. Verwacht wordt dat dit cijfer nog gaat stijgen. De sterren staan gunstig: banken blijven relatief streng bij de toekenning van woonkrediet, waardoor huurders langer blijven huren, het principe van de 'baksteen in de maag' is niet langer heilig, en de babyboomers blijven zoeken naar rendement. Cijfers van de Nationale Bank wijzen uit dat het marktaandeel van buy- to-let in de hypotheekaanvragen stevig is toegenomen. In 2016 werden nog 8 procent van de woonkredieten afgesloten met het oog op de verwerving van een opbrengstwoning, inde eerste helft van 2020 was dat 13 procent.
De groei van de appartementenmarkt volgt de verdunning van de huishoudens. Er is meer vraag door de groei van één- en tweepersoonshuishoudens

TOENEMENDE VRAAG NAAR HUURAPPARTEMENTEN

De buy-to-let-markt is tot ontwikkeling gekomen dankzij de lage rente, maar ook doordat de vraag naar huurappartementen toeneemt. Een belegging in een huurpand rendeert immers alleen maar als het niet leeg blijft staan bij gebrek aan huurders. Verwacht wordt dat de huurmarkt in België zal stijgen ten nadele van de koopmarkt. België is nu nog een land met relatief veel eigenaars. Volgens cijfers van Statbel is in ons land 68 procent van de gezinnen eigenaar van de woning. Dat cijfer ligt niet ver van het Europese gemiddelde, maar ligt wel hoger dan Duitsland en de Scandinavische landen. Van de Duitse gezinnen bezit slechts 51,1 procent de woning, de rest huurt.
De groei van de huurmarkt heeft wel als effect dat kapitaalkrachtige Belgen rijker worden dankzij de huurinkomsten van minder vermogende landgenoten. De eerste groep heeft het geld om meer dan één woning te kopen, de tweede groep ontbeert juist het geld om zich toegang te verschaffen tot de markt voor koopwoningen. Maar Trypsteen denkt niet dat dit een toenemende ongelijkheid in België zal veroorzaken. "Mensen die geld hebben, investeren het toch. Als het niet in vastgoed is, dan in iets anders. Maar het klopt dat mensen zonder eigen kapitaal moeilijker kunnen ontlenen. De prijzen gaan omhoog, potentiële kopers moeten langer blijven sparen en blijven dus langer in de huurmarkt. Sommige vastgoedontwikkelaars spelen daarop in en gaan de panden die ze gebouwd hebben, zelf verhuren.
Bron: De Standaard

Andere artikels

Gespot in MXM

Gespot in MXM

In het officiële herfst-magazine van district Merksem komen we frituur Woupy tegen.
Een legende voor wie Merksem kent en topklasse frieten die met de Vespa of de Tuk Tuk aan huis worden geleverd.
Bestellen? Dat kan online via www.frituurwoupy.be
meer info
Dag en nachttarief verdwijnt in 2022.

Dag en nachttarief verdwijnt in 2022.

Vanaf 2022 wordt het huidig onderscheid tussen het duurdere dag- en het goedkopere nachttarief afgeschaft. Dit is enkel het geval voor het deel distributienettarieven op uw elektriciteitsfactuur, niet voor het deel elektriciteitskosten.
Het deel elektriciteitskosten op uw factuur wordt namelijk bepaald door de energieleverancier. Energieleveranciers kunnen dus contracten blijven aanbieden met verschillende energieprijzen voor uw dag- versus nachtverbruik.
meer info
Hypothecaire mandaten zullen misschien uitdoven?

Hypothecaire mandaten zullen misschien uitdoven?

De essentie
-Europa vindt dat het Belgische voordelige systeem van hypothecaire mandaten te weinig waarborgen biedt voor de banken.
-Banken zullen daardoor meer kapitaal opzij moeten zetten als ze na 2023 nog mandaten toestaan.
-Lenen voor een woning wordt daardoor wellicht duurder omdat banken minder mandaten zullen toestaan of de hogere kosten voor mandaten zullen doorrekenen in hogere interestvoeten.
-De keerzijde is wel dat de bank met zo'n mandaat een minder sterk onderpand heeft voor de lening. Een mandaat - een typisch Belgische constructie - biedt geen enkele bescherming aan de bank om haar geld terug te krijgen, vindt de Europese bankenregulator EBA. Bij een klassieke hypotheek staat de bank wel sterk om geld te recupereren door de verkoop van het onderpand.
meer info
Hoe zit de stad van de toekomst eruit?

Hoe zit de stad van de toekomst eruit?

Sinds hij in 2014 zijn allereerste verticale stadsbos ontwierp – Bosco Verticale in Milaan – is architect en urbanist Stefano Boeri in ijltempo de absolute autoriteit geworden op het vlak van ecologisch bouwen en groene architectuur. Hij is een van de pioniers die de natuur op grote schaal opnieuw een plaats geeft in de stedelijke omgeving.
meer info
Vlaming isoleerde nog nooit zoveel als tijdens corona

Renteloos lenen?

De Vlaming heeft in 2020 ‘noodgedwongen’ de kwaliteiten en de gebreken van zijn woning ontdekt. Ruimtes die voorheen minder werden gebruikt, zoals een zolderruimte, een berging of een washok werden omgetoverd in een thuisbureau. Vaak ging dit gepaard met verfraaiingswerken en extra isolatie. Verwacht wordt dat deze trend zich zal verderzetten.
meer info
Vlamingen zetten Ardennenoffensief in

Vlamingen zetten Ardennenoffensief in

Een vakantiehuis dichtbij en in het groen, liefst met de nodige luxe: dat is de droom van steeds meer Vlamingen. En dat heeft gevolgen voor de Ardense vastgoedmarkt. Op zoek naar het ‘Mare Coucke- effect’ in en rond Durbuy.
meer info
Kandidaat-koper aanvaardt tegenbod verkoper, die op zijn beurt weigert

Kandidaat-koper aanvaardt tegenbod verkoper, die op zijn beurt weigert

Wanneer een kandidaat-koper het tegenaanbod van de verkoper, dat de vastgoedmakelaar hem heeft meegedeeld, heeft aanvaard en het voorschot heeft betaald, dan is er enige grond om te stellen dat er een verkoopovereenkomst tot stand is gekomen. In dat geval kan aan de verkoper een verbod worden opgelegd onder de verbeurte van een dwangsom om nog publiciteit te maken voor het verkochte goed. Zo oordeelde de rechtbank van eerste aanleg in Leuven in een vonnis.
meer info
Bed en breakfast in Merksem.

Bed en breakfast in Merksem.

Benieuwd naar een lokale ondernemer in Merksem? 
De locatie om te onthaasten, te ontspannen, te genieten en verwend te worden in een sfeervol en comfortabel kader.
Onze stijlvolle B&B met grote tuin bevindt zich in een historische parkvilla in Merksem, vlakbij Antwerpen.
meer info
Woonconcepten van de toekomst.

Woonconcepten van de toekomst.

De wooneisen van de mens blijven voortdurend veranderen. Dat zorgt er natuurlijk voor dat er nieuwe woonvormen ontstaan. Van kosten delen tot kleiner en praktischer wonen... deze woonconcepten zijn de toekomst!
meer info
Kan de verkoper nog even in zijn woning blijven wonen na het verlijden van de akte?

Kan de verkoper nog even in zijn woning blijven wonen na het verlijden van de akte?

In de praktijk gebeurt het wel eens dat de verkoper van een woning na verkoop nog een tijdje in de woning wenst te verblijven in overbrugging van een tijdelijke situatie. Denk maar aan een verkoper die zijn intrek nog niet kan nemen in zijn nieuwe woonst omdat de werken langer duren dan eerst gepland. Kan je een dergelijke afspraak met de verkoper maken? Dit kan zeker. Maar aangezien hiervoor geen uitdrukkelijk wettelijk kader bestaat, is het wel des te belangrijk dat de afspraken duidelijk in het compromis en de notariële akte worden opgenomen.
meer info
Premies om woningmarkt te vergroenen

Premies om woningmarkt te vergroenen

Voor kopers, bouwers en verbouwers heeft 2021 een hele rist veranderingen in petto. Daarbij valt op dat de Vlaamse regering een serieuze versnelling hoger schakelt om de woningmarkt te ‘vergroenen’. Een opsomming van de nieuwe premies, hogere tegemoetkomingen, renteloze leningen,....
meer info
Onbeheerde nalatenschap

Onbeheerde nalatenschap

Een onbeheerde nalatenschap is een erfloze nalatenschap (zonder erfgenamen of algemene legatarissen) die niet aan de staat is toegewezen. De rechtbank kan dan een curator of andere bewindvoerder aanstellen om de nalatenschap te beheren en vereffenen.
meer info
Negen nieuwe regels voor vastgoedeigenaars.

Negen nieuwe regels voor vastgoedeigenaars.

Wie last van burenhinder heeft, krijgt meer middelen om ertegen op te treden. En wie het vruchtgebruik op een huis heeft, zal vaker de portefeuille moeten openen voor herstellingen. Een overzicht van de nieuwigheden in het goederenrecht.
meer info
EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

Het EPC bij verkoop en verhuur van woningen en appartementen is al meer dan tien jaar verplicht.
Vanaf 2022 moet er nu ook een EPC beschikbaar moeten zijn voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Deze verplichting staat los van verkoop en verhuur. Er wordt een periode van 2 jaar voorzien om dit EPC op te maken. Het EPC van de gemeenschappelijke delen kan al opgemaakt worden vanaf 2020!
Voor nieuwbouwappartementen gaat de verplichting in 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.
meer info
Asbestinventaris

Asbestinventaris

Wat al langer aangekondigd is, staat nu vast: het asbestinventarisatieattest komt eraan. Het betreft een nieuwe informatieplicht ten opzichte van kandidaat-kopers. Aangezien er nog uitvoeringsbepalingen vereist zijn, treedt de nieuwe regeling voorlopig nog niet in werking. Volgens de planning van OVAM zou het attest van kracht moeten zijn op 1 januari 2022. De grote krijtlijnen liggen intussen wel al vast.
meer info
Hervorming woningkwaliteitsnormen in 2021

Hervorming woningkwaliteitsnormen in 2021

Tijdens de laatste maanden voor de verkiezingen zullen nog een aantal cruciale dossiers de revue passeren. Denken we maar aan de hervorming van de woningkwaliteitsnormering. Deze materie is voor elke vastgoedmakelaar van cruciaal belang, zeker voor wie actief is in verhuurbemiddeling, de verkoop van vastgoed om te verhuren of rentmeesterschap. De geplande wijzigingen zullen immers een verregaande impact hebben op zowel de normen van de Vlaamse Wooncode zelf, als op de wijze waarop deze worden gehandhaafd (de controles, sancties, …). De regelgeving is grotendeels klaar en ligt nu voor bij de Raad van State. Nadat de Raad advies heeft uitgebracht zullen de wijzigingen ingediend worden bij het Vlaams Parlement. Streefdatum om de hervorming in werking te laten treden is 1 januari 2021.
meer info
Vlamingen kopen maar al te graag Spaans vastgoed.

Spaans vastgoed

Spanje blijft één van de meest interessante vakantielanden bij uitstek.
meer info
Getrouwde of samenwonende (ver)kopers: waar zitten de verschillen?

Getrouwde of samenwonende (ver)kopers: waar zitten de verschillen?

Als verkopende vastgoedmakelaar heb je klanten uit allerlei gezinssituaties. De ene (ver)koper is getrouwd, de andere is wettelijk of feitelijk samenwonend. Ho belangrijk is het familiaal statuut van de (ver)kopers nu eigenlijk met het oog op verkoop? Waar zitten de verschillen?
meer info
Nederlanders op zoek naar vastgoedkoopjes in België

Nederlanders op zoek naar vastgoedkoopjes in België

Na acht jaar stilte steken onze noorderburen opnieuw de grens over op zoek naar een ‘vastgoedkoopje’ in ons land. Een belangrijke oorzaak is dat de woningprijzen in Nederland de voorbije maanden flink gestegen zijn. Anderzijds maken ook de verlaagde registratierechten Vlaamse woningen extra aantrekkelijk voor Nederlanders.
meer info
Vlaanderen start controles bij Airbnb-panden.

Vlaanderen start controles bij Airbnb-panden.

De Vlaamse administratie start gerichte controles bij panden die worden aangeboden via het online platform Airbnb, maar niet zijn aangemeld in het kader van het Logiesdecreet. De controles komen er naast de juridische procedure die al loopt tegen het platform.
meer info
Minimumnorm 2020 geldt niet enkel voor huurwoningen.

Dakisolatienormen

Wist je dat het voor de Vlaamse renovatiepremie niet mogelijk is om een gezamenlijke aanvraag in te dienen? Dat betekent dat iedere mede-eigenaar van een appartementsgebouw afzonderlijk een aanvraag moet indienen voor zijn aandeel in de kosten van de werken. Als een inspecteur vaststelt dat de door jou verhuurde woning tegen 1 januari 2020 niet aan de minimumnorm voldoet, zal hij de woning meteen 15 strafpunten toekennen. Daardoor kan de burgemeester je woning ongeschikt verklaren.
meer info
Hervorming verkooprechten: bijzondere aandachtspunten rond de inwerkingtreding

Hervorming verkooprechten: bijzondere aandachtspunten rond de inwerkingtreding

Op vrijdag 22 december 2017 kondigde de Vlaamse Regering aan dat er een grootschalige hervorming van het verkooprecht (de vroegere registratierechten) in de steigers staat. Daarbij zullen het klein en groot beschrijf op basis van het kadastraal inkomen (KI) verdwijnen. In de plaats komt er een tarief van 7% voor alle gezinswoningen. Bovendien zal wie een woning koopt voor minder dan 200.000€ (of 220.000€ in de kernsteden en in de Vlaamse Rand) op de eerste 80.000€ geen belasting moeten betalen (de rechtenvermindering).
meer info
Vlaams minister van Energie Bart Tommelein stelde vandaag de jongste Energie en Binnenklimaat (EPB)-cijfers voor.

Meer dan de helft van de Vlamingen bouwt Bijna Energie Neutraal (BEN)

Nieuwbouwwoningen in Vlaanderen halen gemiddeld een E-peil van E30, wat overeenkomt met Bijna Energie Neutraal (BEN). Nochtans is dit pas vanaf 2021 de wettelijke norm. Dat blijkt uit de jongste Energie en Binnenklimaat (EPB)-cijfers die zijn voorgesteld bij de opening van Batibouw. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘De Vlaming bouwt al enkele jaren energie-efficiënter dan wettelijk nodig. Meer dan de helft van de Vlamingen bouwt zelfs nu al Bijna Energie Neutraal. Het bewijst dat de Vlaming vooruit denkt.’
meer info
Hervorming verkooprecht: alles wat je moet weten.

Hervorming verkooprecht: alles wat je moet weten.

De hervorming van het verkooprecht (vroegere registratierecht) staat in de steigers. Het klein en groot
beschrijf op basis van het kadastraal inkomen (KI) zullen verdwijnen en vervangen worden door een
tarief van 7 procent voor alle gezinswoningen. Wie minder dan 200.000 euro betaalt (of 220.000 euro in
de kernsteden en in de Vlaamse Rand) moet op de eerste 80.000 euro geen belasting betalen. Dat werd
net voor Kerstmis aangekondigd, maar eigenlijk viel de eerste beslissing pas vorige week. Ondertussen
zijn er voorlopige teksten beschikbaar. Voorlopig, omdat nog heel wat stappen moeten doorlopen
worden, alvorens het nieuwe stelsel effectief van kracht wordt. Het is nog onzeker of de richtdatum van
1 juni 2018 überhaupt haalbaar is.
meer info
Het kraken van panden is een fenomeen dat al langer de publieke opinie beroert.

Nieuwe antikraakwet is een feit

De nieuwe antikraakwet is een feit en zal van kracht worden op donderdag 16 november 2017. De wet komt tegemoet aan het probleem dat de bestaande procedures om krakers te laten uitzetten veel te lang aanslepen. Bovendien wordt kraken nu altijd strafbaar, ook wanneer het om een niet-bewoond pand gaat.
meer info
Welke lasten kan u doorrekenen aan uw huurder?

Welke lasten kan u doorrekenen aan uw huurder?

Eigenlijk staat er niet in de huurwet of het de huurder of de verhuurder is die de kosten van bijvoorbeeld verbruik en onderhoud moet betalen. Maar het is gebruikelijk dat de huurder boven op de huurprijs nog kosten en lasten betaalt, en daar zijn dan wel enkele regels bij in acht te nemen.
meer info
“De standaard -het negenjarige contract- is al lang de standaard niet meer”

Lange huurcontracten zijn uit de mode

Veruit de meeste huurcontracten in België worden afgesloten voor een periode van minder dan drie jaar. Het klassieke negenjarige contract verliest aan populariteit, stelt Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch (N-VA) vast, die de cijfers opvroeg.
meer info
De Belgische economie trekt aan.

Woningprijzen zullen opnieuw de hoogte ingaan

De woningprijzen zullen dit jaar met 4 procent en volgende jaar met 3,5 stijgen, zo voorspelt Standard & Poor's. S&P verwijst voor zijn opwaartse prognose naar de positieve economische factoren.
meer info
Kan je zomaar een bod op een huis intrekken?

Kan je zomaar een bod op een huis intrekken?

“Ik bied € 215.000!” Ken je dat gevoel? Je bent tot over je oren verliefd op een huis en doet meteen een bod. Maar dan blijkt dat je door onvoorziene omstandigheden van de koop moet afzien. Kan dat zomaar en wat zijn de gevolgen?
meer info
Waar studeren?

5 plekjes in huis om te studeren

Wanneer de maand juni steeds dichterbij komt, volgt ook de examenkoorts in haar kielzog. Hierbij hoort onlosmakelijk de opstelling van strakke roosters, de opvulling van die ijskast met voldoende powerfood en de voorbereiding op onvermijdelijke korte nachtjes slaap. Maar vooraleer je écht aan die bloksessies kan beginnen, moet je nog één ding beslissen… waar ga je studeren? Want hoewel sommigen onder ons zweren bij de bibliotheek, zijn anderen heilig overtuigd van het nut van thuis studeren. Daarom geven wij je met veel plezier de voordelen van de meest populaire studeerruimtes in huis mee. Welke ruimte draagt jouw voorkeur?
meer info
Heb jij recht op een sociale lening?

Heb jij recht op een sociale lening?

AIs je een lening wil voor een bescheiden woning en je inkomen is niet al te hoog, dan kan je zeker kijken of je in aanmerking komt voor een sociale lening. Naast een lage rentevoet heb je dan het voordeel dat je 100% van de waarde van het pand kunt lenen.
meer info
Hotel Mama nooit populairder.

Hotel Mama nooit populairder.

Bijna 1 miljoen 18- tot 34-jarigen in België wonen vandaag bij hun ouders, aldus een nieuwe studie. In Vlaanderen zijn dat er ruim vier op tien. Waarom?
meer info

Openhuizendag

Bekijk hier welke woningen u kan bekijken en wat de bezoekuren zijn.
meer info
Dé hotspot voor vastgoedprimeurs

IMMOSCOOP

IMMOSCOOP is dé hotspot voor vastgoedprimeurs. Surfers die op zoek zijn naar woningen, appartementen, nieuwbouwprojecten en bouwgronden die nieuw op de markt komen, zijn bij IMMOSCOOP aan het juiste adres.
meer info
Spelletjes van vroeger

Moppies kindergrime

Moppies Kindergrime entertaint kinderen met grimmage, ballonplooien, kidstattoo-workshop en springkastelen.
meer info
Renovatielening kost minder dan ooit

Renovatielening kost minder dan ooit

De rente op ‘gewone’ woonkredieten is stilaan weer aan het stijgen, maar voor kleinere renovatieleningen is dat nog niet het geval. Bij renovatie ligt de rente nu gemiddeld op 2,9 procent.
meer info
Lenen moeilijker in de toekomst?

Lenen voor huis wordt moeilijker

De Belgische gezinnen hadden vorig jaar voor het eerst meer schuld dan gemiddeld in de eurozone. Te soepel woonkrediet is een van de redenen. De Nationale Bank wil ingrijpen.
meer info
Conceptstore Futur zet nieuwe trend in Mariaburg

Conceptstore Futur zet nieuwe trend in Mariaburg

"Vrouwen kunnen beter ondernemen”, lezen we in een onderzoek van de zelfstandige organisatie NSZ. “Is dat zo. Dan sta ik er goed voor”, zegt Joke Vermeire (42). Vermeire opende net een nieuwe zaak. ‘Futur’ wordt een unieke conceptstore voor Mariaburg en Ekeren.
meer info
Nieuwe woonkredieten overschrijden kaap van 30 miljard euro

Nieuwe woonkredieten overschrijden kaap van 30 miljard euro

In 2016 hebben de Belgische banken meer dan 260.000 woonkredieten verstrekt, goed voor een recordbedrag van 30,136 miljard euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK). Daarmee lag de productie van nieuwe kredieten - zonder herfinancieringen - ruim vier miljard hoger dan in 2015.
meer info
Vlaanderen voert regels voor Airbnb in

Vlaanderen voert regels voor Airbnb in

Wie via Airbnb zijn appartement of woning wil aanbieden, moet vanaf 1 april voldoen aan de nieuwe Vlaamse regelgeving. Dat vernam De Tijd. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) legde net voor het kerstreces de nieuwe veiligheidsnormen voor aanbieders van commerciële overnachtingen vast.
meer info
Wat kost schenken?

Wat kost schenken?

In navolging van Vlaanderen midden vorig jaar hebben ook Wallonië en Brussel de tarieven voor het schenken van onroerende goederen aangepast. Brussel volgt met de vereenvoudiging exact het voorbeeld van Vlaanderen, Wallonië verlaagt weliswaar de tarieven, maar behoudt de complexiteit van het systeem.
meer info