Livitas houdt u op de hoogte

In Merksem zal de vraag naar kwalitatieve woningen stijgen.

Gezinnen met kinderen zoeken een plek in de 20ste-eeuwse gordel rond Antwerpen.
De overkapping van de ring en een groenere omgeving zal dat effect nog versterken.
In Merksem zal de vraag naar kwalitatieve woningen stijgen.
De gemiddelde prijs van de huizen steeg in Antwerpen de eerste helft van dit jaar met 4 procent, leert de Notarisbarometer. Die van appartementen steeg met liefst 5 procent. “Na de lockdown heerste een hoerastemming”, getuigt Pieter Staelens, adviseur van het vastgoedanalysebureau Stadim. "De jacht op woningen was open, zeker in het betere segment."
Mare Robberechts, al veertig jaar in en rond Antwerpen actief met het makelaarskantoor Sorenco, bevestigt dat: "Er is heel veel interesse in vastgoed, want geld brengt niets op. Lenen is echter moeilijker, zodat vooral mensen met cash zaken deden, beleggers dus. Vooral appartementen in de steden zijn in trek. De vraagprijzen zijn richtprijzen geworden. Ik zie dat de vraagprijs van sommige panden met 10 procent stijgt, omdat de kopers tegen elkaar opbieden.
"De sterke groeicijfers van de Notarisbarometer geven wel een vertekend beeld, omdat net het betere segment floreert”, relativeert Philippe Janssens, topman van de Antwerpse residentiële ontwikkelaar Immpact. "Als gevolg van de coronacrisis was er ook in Antwerpen een grotere vraag naar appartementen met meer comfort en groen. Vooral gezinnen met kinderen zochten dat segment op. Die gewijzigde vraag naar duurdere appartementen duwt uiteraard de gemiddelde prijs hoger.”

WONING IN BINNENSTAD VOOR HAPPY FEW

Dat fenomeen zal doorzetten. Riante appartementen het historische centrum van Antwerpen zullen aan belang winnen. Janssens: "Er zal meer vraag zijn naar appartementen van 150 vierkante meter met een terras van 50 vierkante meter, waar je een tafel, stoelen en ligstoelen op kan zetten. Daar moetje dan ook voor betalen. Ik ben er zeker van dat de prijs van dat soort woningen in Antwerpen zal verdubbelen tot 10.000 euro per vierkante meter. Een woning in de binnenstad zal dan het privilege worden van de happy few, heel dikwijls wat oudere mensen.”
"Het centrum van de stad en vooral het Zuid worden de place to be voor mensen vanaf 55 jaar, die hun tuin aan de rand niet meer willen onderhouden”, meent Robberechts. "De golfclub is hun tuin én hun netwerk. Sommige buurten van het centrum hebben nog potentieel. Het Stadspark is bijvoorbeeld wel een groene gemeenschappelijke ruimte, maar niet bepaald aantrekkelijk. Er staan gebouwen te verkrotten, de bossen aan het meer ogen schraal door het gebrek aan water en er gebeuren dingen die het daglicht niet verdragen. Er is dus nog werk aan de winkel."

JONGE GEZINNEN TREKKEN WEG

De jonge gezinnen trekken weg uit het centrum, ziet Janssens: “Zij hebben geen budget voor een appartement van 700.000 euro. Dat is de realiteit." Janssens heeft een mooi appartement in Spoor Noord, niet bepaald in het centrum. Die buurt is er de laatste tien jaar enorm op vooruitgegaan. "Vroeger was het een wat armere wijk, nu wonen er gezinnen met kinderen in mooie dakappartementen in een groene omgeving", zegt hij. “Het aantal restaurants in de buurt stijgt. Vergelijk het met het Meat Packing District in New York. 25 jaar geleden heerste daar de misdaad, nu is het een chique wijk.”
Gezinnen met kinderen zoeken een plek in de 20ste-eeuwse gordel rond Antwerpen, zoals
Borgerhout en Deurne. Ook daar worden de woningen beter en duurder. Janssens: “De druk van de binnenstad dijt uit. De overkapping van de ring en een groenere omgeving zal dat effect nog versterken. Ook verder op, in Hoboken, Ekeren en Merksem, zal de vraag naar kwaliteit stijgen. Er zullen geen slechte buurten meer zijn, enkel minder goede."

HUURMARKT MET KLEINERE APPARTEMENTEN

Voor jonge gezinnen die het niet zo heel breed hebben, rest de huurmarkt. Relatief meer beleggers kopen kleinere appartementen. Janssens: “Ooit werd een beleid gevoerd om appartementen op maat van beleggers te laten ontwikkelen. Die kleine pandjes worden dan voor een lage prijs verhuurd aan gezinnen met kinderen. Vele kleintjes geven een mooie opbrengst. Het was op het randje van huisjesmelkerij."

KWALITEIT HUURPANDEN VERBETEREN

"Er is in veel wijken duw- en trekwerk van promotoren om kleiner vastgoed te ontwikkelen", stelt Staelens. “Omdat het financieel sterkere publiek weg trekt, ontstaan cultureel eenzijdig samengestelde buurten met een minder kapitaalkrachtig publiek. Ook dat jaagt meer vermogende gezinnen de stad uit. Bovendien woont dat publiek op een kleinere oppervlakte dan wij gewoon zijn. Dat stuwt ook de prijs van groter vastgoed.” Het huidige stadsbestuur wil de kwaliteit van de huurpanden verbeteren door de normen te verhogen. Janssens: “Elke econoom weet wat het gevolg is van meer kwaliteit: een prijsstijging."
Het alternatief voor dure nieuwbouw is een pandje kopen en dat geleidelijk opknappen. Robberechts: "Dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan”, zegt Robberechts. "Promotoren kunnen meer bieden dan particulieren. Ze gooien die verouderde huizen tegen de grond en bouwen appartementsblokken.” Janssens is daar niet altijd tegen, omdat veel appartementen uit de jaren zestig of zeventig worden verkocht tegen een prijs die tot 20 procent te hoog is. "De isolatie tegen koude en geluid is er niet aangepast aan moderne normen. Je betaalt je blauw aan algemene onkosten en wie wil investeren in de gemene delen krijgt de rest van de mede-eigenaars tegen zich. Terwijl de socialewoningmaatschappijen dat soort appartementen strippen en compleet renoveren, laten de privé-eigenaars ze verkommeren. Ik begrijp dat een jong gezin geneigd is voor 150.000 euro een appartement te kopen in de Fruithoflaan, vroeger een chique buurt. Maar op termijn is het een slechte investering. Jonge gezinnen zijn beter af met een appartement in de rand, met goede scholen, groen, sport- en vrijetijdsinfrastructuur in de buurt.”

KLEINERE STEDEN MOETEN ALTERNATIEF BIEDEN

Andere steden en gemeenten in de provincie profileren zich als een alternatief voor jonge gezinnen tegenover het duurdere Antwerpen. Staelens: "In heel wat marktanalyses gaat veel aandacht naar jonge gezinnen en senioren, die elk een bepaald type van vastgoed willen. De eersten willen een huis met een tuin en de laatsten een appartement in de woonkernen. Een essentiële groep wordt vergeten: wie tussen 35 en 45 is en oudere kinderen heeft, wil echt niet op een appartement in de stad zitten. Dat bleek tijdens de coronacrisis, toen ze binnen moesten blijven. De reactie na de lockdown kan een zweepslag betekenen voor het vastgoed rond de stad.”
Momenteel zorgt deze groep voor een piek in de activiteiten van de makelaars, signaleert Staelens. Ze zoeken een huis met tuin waar dat nog betaalbaar is. “Kontich en Waarloos worden zo een alternatief voor stad Antwerpen”, zegt Staelens. "Mechelen is dat al langer, maar wordt stilaan ook al duur. Voor de steden is het een drama. De groep met gemiddeld het hoogste inkomen trekt weg. Dat betekent minder belastingen en minder bestedingen bij de lokale middenstand. Heel wat steden prediken wel dat ze een gezonde mix van bewoners willen, maar onderbouwen dat niet met beleid."
Volgens Janssens werken kleinere steden als Lier, Boom en Beveren stevig, om de gemeente aantrekkelijker te maken voor jonge gezinnen. Ze verbeteren de mobiliteit en de open ruimte. Een treinverbinding brengt hun inwoners snel naar de stad Antwerpen. Janssens: "Stadsbesturen zien die jonge gezinnen graag komen, want later worden hun hogere lonen een mooie bron van belastinginkomsten."
> Trends Vastgoedgids

Andere artikels

Negen nieuwe regels voor vastgoedeigenaars.

Negen nieuwe regels voor vastgoedeigenaars.

Wie last van burenhinder heeft, krijgt meer middelen om ertegen op te treden. En wie het vruchtgebruik op een huis heeft, zal vaker de portefeuille moeten openen voor herstellingen. Een overzicht van de nieuwigheden in het goederenrecht.
meer info
EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

Het EPC bij verkoop en verhuur van woningen en appartementen is al meer dan tien jaar verplicht.
Vanaf 2022 moet er nu ook een EPC beschikbaar moeten zijn voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Deze verplichting staat los van verkoop en verhuur. Er wordt een periode van 2 jaar voorzien om dit EPC op te maken. Het EPC van de gemeenschappelijke delen kan al opgemaakt worden vanaf 2020!
Voor nieuwbouwappartementen gaat de verplichting in 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.
meer info
Asbestinventaris

Asbestinventaris

Wat al langer aangekondigd is, staat nu vast: het asbestinventarisatieattest komt eraan. Het betreft een nieuwe informatieplicht ten opzichte van kandidaat-kopers. Aangezien er nog uitvoeringsbepalingen vereist zijn, treedt de nieuwe regeling voorlopig nog niet in werking. Volgens de planning van OVAM zou het attest van kracht moeten zijn op 1 januari 2022. De grote krijtlijnen liggen intussen wel al vast.
meer info
Hervorming woningkwaliteitsnormen in 2021

Hervorming woningkwaliteitsnormen in 2021

Tijdens de laatste maanden voor de verkiezingen zullen nog een aantal cruciale dossiers de revue passeren. Denken we maar aan de hervorming van de woningkwaliteitsnormering. Deze materie is voor elke vastgoedmakelaar van cruciaal belang, zeker voor wie actief is in verhuurbemiddeling, de verkoop van vastgoed om te verhuren of rentmeesterschap. De geplande wijzigingen zullen immers een verregaande impact hebben op zowel de normen van de Vlaamse Wooncode zelf, als op de wijze waarop deze worden gehandhaafd (de controles, sancties, …). De regelgeving is grotendeels klaar en ligt nu voor bij de Raad van State. Nadat de Raad advies heeft uitgebracht zullen de wijzigingen ingediend worden bij het Vlaams Parlement. Streefdatum om de hervorming in werking te laten treden is 1 januari 2021.
meer info
Vlamingen kopen maar al te graag Spaans vastgoed.

Spaans vastgoed

Spanje blijft één van de meest interessante vakantielanden bij uitstek.
meer info
Getrouwde of samenwonende (ver)kopers: waar zitten de verschillen?

Getrouwde of samenwonende (ver)kopers: waar zitten de verschillen?

Als verkopende vastgoedmakelaar heb je klanten uit allerlei gezinssituaties. De ene (ver)koper is getrouwd, de andere is wettelijk of feitelijk samenwonend. Ho belangrijk is het familiaal statuut van de (ver)kopers nu eigenlijk met het oog op verkoop? Waar zitten de verschillen?
meer info
Nederlanders op zoek naar vastgoedkoopjes in België

Nederlanders op zoek naar vastgoedkoopjes in België

Na acht jaar stilte steken onze noorderburen opnieuw de grens over op zoek naar een ‘vastgoedkoopje’ in ons land. Een belangrijke oorzaak is dat de woningprijzen in Nederland de voorbije maanden flink gestegen zijn. Anderzijds maken ook de verlaagde registratierechten Vlaamse woningen extra aantrekkelijk voor Nederlanders.
meer info
Vlaanderen start controles bij Airbnb-panden.

Vlaanderen start controles bij Airbnb-panden.

De Vlaamse administratie start gerichte controles bij panden die worden aangeboden via het online platform Airbnb, maar niet zijn aangemeld in het kader van het Logiesdecreet. De controles komen er naast de juridische procedure die al loopt tegen het platform.
meer info
Minimumnorm 2020 geldt niet enkel voor huurwoningen.

Dakisolatienormen

Wist je dat het voor de Vlaamse renovatiepremie niet mogelijk is om een gezamenlijke aanvraag in te dienen? Dat betekent dat iedere mede-eigenaar van een appartementsgebouw afzonderlijk een aanvraag moet indienen voor zijn aandeel in de kosten van de werken. Als een inspecteur vaststelt dat de door jou verhuurde woning tegen 1 januari 2020 niet aan de minimumnorm voldoet, zal hij de woning meteen 15 strafpunten toekennen. Daardoor kan de burgemeester je woning ongeschikt verklaren.
meer info
Hervorming verkooprechten: bijzondere aandachtspunten rond de inwerkingtreding

Hervorming verkooprechten: bijzondere aandachtspunten rond de inwerkingtreding

Op vrijdag 22 december 2017 kondigde de Vlaamse Regering aan dat er een grootschalige hervorming van het verkooprecht (de vroegere registratierechten) in de steigers staat. Daarbij zullen het klein en groot beschrijf op basis van het kadastraal inkomen (KI) verdwijnen. In de plaats komt er een tarief van 7% voor alle gezinswoningen. Bovendien zal wie een woning koopt voor minder dan 200.000€ (of 220.000€ in de kernsteden en in de Vlaamse Rand) op de eerste 80.000€ geen belasting moeten betalen (de rechtenvermindering).
meer info
Vlaams minister van Energie Bart Tommelein stelde vandaag de jongste Energie en Binnenklimaat (EPB)-cijfers voor.

Meer dan de helft van de Vlamingen bouwt Bijna Energie Neutraal (BEN)

Nieuwbouwwoningen in Vlaanderen halen gemiddeld een E-peil van E30, wat overeenkomt met Bijna Energie Neutraal (BEN). Nochtans is dit pas vanaf 2021 de wettelijke norm. Dat blijkt uit de jongste Energie en Binnenklimaat (EPB)-cijfers die zijn voorgesteld bij de opening van Batibouw. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘De Vlaming bouwt al enkele jaren energie-efficiënter dan wettelijk nodig. Meer dan de helft van de Vlamingen bouwt zelfs nu al Bijna Energie Neutraal. Het bewijst dat de Vlaming vooruit denkt.’
meer info
Hervorming verkooprecht: alles wat je moet weten.

Hervorming verkooprecht: alles wat je moet weten.

De hervorming van het verkooprecht (vroegere registratierecht) staat in de steigers. Het klein en groot
beschrijf op basis van het kadastraal inkomen (KI) zullen verdwijnen en vervangen worden door een
tarief van 7 procent voor alle gezinswoningen. Wie minder dan 200.000 euro betaalt (of 220.000 euro in
de kernsteden en in de Vlaamse Rand) moet op de eerste 80.000 euro geen belasting betalen. Dat werd
net voor Kerstmis aangekondigd, maar eigenlijk viel de eerste beslissing pas vorige week. Ondertussen
zijn er voorlopige teksten beschikbaar. Voorlopig, omdat nog heel wat stappen moeten doorlopen
worden, alvorens het nieuwe stelsel effectief van kracht wordt. Het is nog onzeker of de richtdatum van
1 juni 2018 überhaupt haalbaar is.
meer info
Het kraken van panden is een fenomeen dat al langer de publieke opinie beroert.

Nieuwe antikraakwet is een feit

De nieuwe antikraakwet is een feit en zal van kracht worden op donderdag 16 november 2017. De wet komt tegemoet aan het probleem dat de bestaande procedures om krakers te laten uitzetten veel te lang aanslepen. Bovendien wordt kraken nu altijd strafbaar, ook wanneer het om een niet-bewoond pand gaat.
meer info
Welke lasten kan u doorrekenen aan uw huurder?

Welke lasten kan u doorrekenen aan uw huurder?

Eigenlijk staat er niet in de huurwet of het de huurder of de verhuurder is die de kosten van bijvoorbeeld verbruik en onderhoud moet betalen. Maar het is gebruikelijk dat de huurder boven op de huurprijs nog kosten en lasten betaalt, en daar zijn dan wel enkele regels bij in acht te nemen.
meer info
“De standaard -het negenjarige contract- is al lang de standaard niet meer”

Lange huurcontracten zijn uit de mode

Veruit de meeste huurcontracten in België worden afgesloten voor een periode van minder dan drie jaar. Het klassieke negenjarige contract verliest aan populariteit, stelt Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch (N-VA) vast, die de cijfers opvroeg.
meer info
De Belgische economie trekt aan.

Woningprijzen zullen opnieuw de hoogte ingaan

De woningprijzen zullen dit jaar met 4 procent en volgende jaar met 3,5 stijgen, zo voorspelt Standard & Poor's. S&P verwijst voor zijn opwaartse prognose naar de positieve economische factoren.
meer info
Kan je zomaar een bod op een huis intrekken?

Kan je zomaar een bod op een huis intrekken?

“Ik bied € 215.000!” Ken je dat gevoel? Je bent tot over je oren verliefd op een huis en doet meteen een bod. Maar dan blijkt dat je door onvoorziene omstandigheden van de koop moet afzien. Kan dat zomaar en wat zijn de gevolgen?
meer info
Waar studeren?

5 plekjes in huis om te studeren

Wanneer de maand juni steeds dichterbij komt, volgt ook de examenkoorts in haar kielzog. Hierbij hoort onlosmakelijk de opstelling van strakke roosters, de opvulling van die ijskast met voldoende powerfood en de voorbereiding op onvermijdelijke korte nachtjes slaap. Maar vooraleer je écht aan die bloksessies kan beginnen, moet je nog één ding beslissen… waar ga je studeren? Want hoewel sommigen onder ons zweren bij de bibliotheek, zijn anderen heilig overtuigd van het nut van thuis studeren. Daarom geven wij je met veel plezier de voordelen van de meest populaire studeerruimtes in huis mee. Welke ruimte draagt jouw voorkeur?
meer info
Heb jij recht op een sociale lening?

Heb jij recht op een sociale lening?

AIs je een lening wil voor een bescheiden woning en je inkomen is niet al te hoog, dan kan je zeker kijken of je in aanmerking komt voor een sociale lening. Naast een lage rentevoet heb je dan het voordeel dat je 100% van de waarde van het pand kunt lenen.
meer info
Hotel Mama nooit populairder.

Hotel Mama nooit populairder.

Bijna 1 miljoen 18- tot 34-jarigen in België wonen vandaag bij hun ouders, aldus een nieuwe studie. In Vlaanderen zijn dat er ruim vier op tien. Waarom?
meer info

Openhuizendag

Bekijk hier welke woningen u kan bekijken en wat de bezoekuren zijn.
meer info
Dé hotspot voor vastgoedprimeurs

IMMOSCOOP

IMMOSCOOP is dé hotspot voor vastgoedprimeurs. Surfers die op zoek zijn naar woningen, appartementen, nieuwbouwprojecten en bouwgronden die nieuw op de markt komen, zijn bij IMMOSCOOP aan het juiste adres.
meer info
Spelletjes van vroeger

Moppies kindergrime

Moppies Kindergrime entertaint kinderen met grimmage, ballonplooien, kidstattoo-workshop en springkastelen.
meer info
Renovatielening kost minder dan ooit

Renovatielening kost minder dan ooit

De rente op ‘gewone’ woonkredieten is stilaan weer aan het stijgen, maar voor kleinere renovatieleningen is dat nog niet het geval. Bij renovatie ligt de rente nu gemiddeld op 2,9 procent.
meer info
Lenen moeilijker in de toekomst?

Lenen voor huis wordt moeilijker

De Belgische gezinnen hadden vorig jaar voor het eerst meer schuld dan gemiddeld in de eurozone. Te soepel woonkrediet is een van de redenen. De Nationale Bank wil ingrijpen.
meer info
Conceptstore Futur zet nieuwe trend in Mariaburg

Conceptstore Futur zet nieuwe trend in Mariaburg

"Vrouwen kunnen beter ondernemen”, lezen we in een onderzoek van de zelfstandige organisatie NSZ. “Is dat zo. Dan sta ik er goed voor”, zegt Joke Vermeire (42). Vermeire opende net een nieuwe zaak. ‘Futur’ wordt een unieke conceptstore voor Mariaburg en Ekeren.
meer info
Nieuwe woonkredieten overschrijden kaap van 30 miljard euro

Nieuwe woonkredieten overschrijden kaap van 30 miljard euro

In 2016 hebben de Belgische banken meer dan 260.000 woonkredieten verstrekt, goed voor een recordbedrag van 30,136 miljard euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK). Daarmee lag de productie van nieuwe kredieten - zonder herfinancieringen - ruim vier miljard hoger dan in 2015.
meer info
Vlaanderen voert regels voor Airbnb in

Vlaanderen voert regels voor Airbnb in

Wie via Airbnb zijn appartement of woning wil aanbieden, moet vanaf 1 april voldoen aan de nieuwe Vlaamse regelgeving. Dat vernam De Tijd. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) legde net voor het kerstreces de nieuwe veiligheidsnormen voor aanbieders van commerciële overnachtingen vast.
meer info
Wat kost schenken?

Wat kost schenken?

In navolging van Vlaanderen midden vorig jaar hebben ook Wallonië en Brussel de tarieven voor het schenken van onroerende goederen aangepast. Brussel volgt met de vereenvoudiging exact het voorbeeld van Vlaanderen, Wallonië verlaagt weliswaar de tarieven, maar behoudt de complexiteit van het systeem.
meer info