Livitas houdt u op de hoogte

Minimumnorm 2020 geldt niet enkel voor huurwoningen.

Wist je dat het voor de Vlaamse renovatiepremie niet mogelijk is om een gezamenlijke aanvraag in te dienen? Dat betekent dat iedere mede-eigenaar van een appartementsgebouw afzonderlijk een aanvraag moet indienen voor zijn aandeel in de kosten van de werken. Als een inspecteur vaststelt dat de door jou verhuurde woning tegen 1 januari 2020 niet aan de minimumnorm voldoet, zal hij de woning meteen 15 strafpunten toekennen. Daardoor kan de burgemeester je woning ongeschikt verklaren.
Minimumnorm 2020 geldt niet enkel voor huurwoningen.
Tegen 1 januari 2020 moeten de daken van alle woningen in het Vlaams Gewest zijn geïsoleerd. De dakisolatienorm is niet beperkt tot huurwoningen. De minimumnorm geldt zowel voor eigenaars die in hun eigen huis wonen als voor verhuurders. Wie eigenaar is van een nieuwbouwwoning – dat is een woning die pas op of na 1 januari 2006 is aangesloten op het elektriciteitsnet – hoeft zich geen zorgen te maken. Die nieuwbouwwoningen voldoen al aan de dakisolatienorm omdat ze zijn opgetrokken conform de energieprestatieregelgeving.
De regeling is wel van belang voor eigenaars en verhuurders wiens woning vóór 1 januari 2006 is aangesloten op het elektriciteitsnet. Die woningen moeten tegen begin 2020 aan een minimale R-norm voor dakisolatie voldoen (minstens 0,75 vierkante meter kelvin per watt, 0,75 m2 K/W).

Verhuur woning

Als de door jou verhuurde woning tegen 1 januari 2020 niet aan de minimumnorm voldoet, loop je risico’s als iemand – doorgaans de huurder – een inspecteur stuurt om je woning te controleren. Als die vaststelt dat het dak niet aan de minimale
isolatienorm voldoet, zal hij de woning meteen 15 strafpunten toekennen. Daardoor kan de burgemeester je woning ongeschikt
verklaren. Je zal dan werken moeten uitvoeren om te maken dat het dak volgens de normen wordt geïsoleerd.

Verhuur appartement

Verhuur je een appartement in een flatgebouw, dan moet ook het dak van dat gebouw volgens de strengere normen worden
geïsoleerd. Is dat niet gebeurd tegen 1 januari 2020, dan riskeert elk individueel appartement in het gebouw ongeschikt te
worden verklaard, en niet alleen de flats die onder het dak zijn gelegen. Worden de individuele flats in het gebouw ongeschikt
verklaard, dan kan je je appartement niet langer verhuren.
Wie beslist dat het dak van een appartementsgebouw moet worden geïsoleerd?
De algemene vergadering van mede-eigenaars moet beslissen om de noodzakelijke werken uit te voeren, voor zover dat nog
niet is gebeurd. Alleen de algemene vergadering van mede-eigenaars kan beslissen om het dak te isoleren. De syndicus is verplicht om het punt op de agenda te plaatsen.
De beslissing om het dak te isoleren vergt een drievierdemeerderheid.
Wat als de vereiste meerderheid tijdens de algemene vergadering van mede-eigenaars niet wordt bereikt?
De kans bestaat dat sommige mede-eigenaars, bijvoorbeeld eigenaars die niet meteen onder het dak van het flatgebouw
wonen of eigenaars die het appartement zelf bewonen, niet happig zijn om de kosten te dragen. Om de andere mede-eigenaars te overtuigen, kunnen ze erop gewezen worden dat het om een wettelijke verplichting gaat. Wordt de vereiste
meerderheid niet bereikt, dan rest er geen ander alternatief dan de kwestie voor te leggen aan de vrederechter. “De rechter
kan iedere mede-eigenaar de toestemming geven om zelfstandig en op kosten van de vereniging van mede-eigenaars dringende, noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten”
Wie betaalt de dakisolatiewerken in een appartementsgebouw?
De prijs van de dakisolatie wordt verdeeld onder alle mede-eigenaars volgens het aandeel in de mede- eigendom, tenzij de
statuten daarover andere bepalingen zouden bevatten. De mede-eigenaars komen, net als andere eigenaars, in aanmerking voor premies of subsidies. De belangrijkste zijn de Vlaamse renovatiepremie en de premies van de netbeheerders. Voor de Vlaamse renovatiepremie is het niet mogelijk een gezamenlijke aanvraag in te dienen. Dat betekent dat iedere mede-eigenaar afzonderlijk een aanvraag moet indienen voor zijn aandeel in de kosten van de werken. Voor de premies van de netbeheerders kunnen de mede-eigenaars samen wel één dossier indienen.
Dat kan ook via de syndicus. Voorwaarde is dan wel dat er een gezamenlijke factuur wordt opgemaakt voor de werken en dat
alle individuele mede-eigenaars schriftelijk akkoord gaan.
Wat als de verhuurder het dak niet isoleert zoals het hoort?
1. Het verhuren of het ter beschikking stellen van een woning die ongeschikt en/of onbewoonbaar is verklaard, is strafbaar. Je riskeert een geldboete en zelfs een gevangenisstraf.
2. Daar blijft het niet bij. Het lopende huurcontract kan nietig worden verklaard en de huurder kan het te veel betaalde huurgeld terugvorderen.
3. Voorts komen alle ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen op een zwarte lijst te staan, namelijk op de Vlaamse
Inventaris van Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid ( VIVOO).
Als je niets doet om het dak te isoleren en als je woning na een jaar nog altijd is opgenomen op die zwarte lijst, zal je een jaarlijkse heffing moeten betalen. Het bedrag van die heffing is afhankelijk van het kadastraal inkomen van de woning en van het aantal periodes van twaalf maanden dat de woning zonder onderbreking is opgenomen in die inventaris.
4. Zolang je woning op die lijst staat, is er een recht van voorkoop bij verkoop. Je zal de woning of het appartement wel kunnen verkopen, maar bepaalde besturen, zoals de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de sociale huisvestingsmaatschappij, Vlabinvest, de gemeente of het OCMW, hebben het recht om de woning aan te kopen voor de prijs die je met een kandidaat-koper overeenkwam.

Eigenaar bewoont zelf.

Ben je eigenaar van een huis dat je zelf bewoont en dat niet voldoet aan de minimale dakisolatienorm, dan loop je minder risico’s. Het risico is dan klein dat je woning wordt geïnspecteerd door een wooninspecteur die je huis 15 strafpunten toekent. Het risico is ook kleiner dat je woning terechtkomt in de Vlaamse Inventaris van Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid.
De handhavingsinstrumenten uit de Vlaamse Wooncode zijn vooral gericht op de huurmarkt. Dat is een historische keuze die destijds gemaakt is omdat de kwaliteitsproblemen op de huurmarkt het grootst waren en nog steeds zijn”, zo meldt het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Als je dak niet goed is geïsoleerd, kijk je door een gebrek aan isolatie natuurlijk wel aan tegen
een hogere energiefactuur.
Hoeveel kost het om je dak te laten isoleren?
Vooraf toch deze belangrijke opmerking.
Ben je eigenaar van een privéwoning ouder dan 10 jaar, dan geldt een verlaagd btw-tarief van 6 procent, in plaats van het gebruikelijke tarief van 21 procent. De kostprijs van de isolatie is afhankelijk van diverse factoren, zoals het type dak (hellend
of plat), de oppervlakte, de dikte van de isolatielaag en uiteraard van de gekozen isolatiematerialen. De kostprijs van die materialen kan variëren van 30 tot 60 euro per vierkante meter (inclusief btw van 6 procent). Wens je ook een degelijke afwerking, dan kan de prijs oplopen tot 140 à 160 euro per vierkante meter. Voor een dak van 100 vierkante meter komt de prijs, inclusief de afwerking, toch gemakkelijk op 14.000 euro. Veel hangt ook af van de vraag of je het dak alleen moet isoleren, dan wel of er ook structurele dakwerken nodig zijn.
[uit De Tijd]

Andere artikels

Negen nieuwe regels voor vastgoedeigenaars.

Negen nieuwe regels voor vastgoedeigenaars.

Wie last van burenhinder heeft, krijgt meer middelen om ertegen op te treden. En wie het vruchtgebruik op een huis heeft, zal vaker de portefeuille moeten openen voor herstellingen. Een overzicht van de nieuwigheden in het goederenrecht.
meer info
EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

Het EPC bij verkoop en verhuur van woningen en appartementen is al meer dan tien jaar verplicht.
Vanaf 2022 moet er nu ook een EPC beschikbaar moeten zijn voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Deze verplichting staat los van verkoop en verhuur. Er wordt een periode van 2 jaar voorzien om dit EPC op te maken. Het EPC van de gemeenschappelijke delen kan al opgemaakt worden vanaf 2020!
Voor nieuwbouwappartementen gaat de verplichting in 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.
meer info
Asbestinventaris

Asbestinventaris

Wat al langer aangekondigd is, staat nu vast: het asbestinventarisatieattest komt eraan. Het betreft een nieuwe informatieplicht ten opzichte van kandidaat-kopers. Aangezien er nog uitvoeringsbepalingen vereist zijn, treedt de nieuwe regeling voorlopig nog niet in werking. Volgens de planning van OVAM zou het attest van kracht moeten zijn op 1 januari 2022. De grote krijtlijnen liggen intussen wel al vast.
meer info
Hervorming woningkwaliteitsnormen in 2021

Hervorming woningkwaliteitsnormen in 2021

Tijdens de laatste maanden voor de verkiezingen zullen nog een aantal cruciale dossiers de revue passeren. Denken we maar aan de hervorming van de woningkwaliteitsnormering. Deze materie is voor elke vastgoedmakelaar van cruciaal belang, zeker voor wie actief is in verhuurbemiddeling, de verkoop van vastgoed om te verhuren of rentmeesterschap. De geplande wijzigingen zullen immers een verregaande impact hebben op zowel de normen van de Vlaamse Wooncode zelf, als op de wijze waarop deze worden gehandhaafd (de controles, sancties, …). De regelgeving is grotendeels klaar en ligt nu voor bij de Raad van State. Nadat de Raad advies heeft uitgebracht zullen de wijzigingen ingediend worden bij het Vlaams Parlement. Streefdatum om de hervorming in werking te laten treden is 1 januari 2021.
meer info
Vlamingen kopen maar al te graag Spaans vastgoed.

Spaans vastgoed

Spanje blijft één van de meest interessante vakantielanden bij uitstek.
meer info
Getrouwde of samenwonende (ver)kopers: waar zitten de verschillen?

Getrouwde of samenwonende (ver)kopers: waar zitten de verschillen?

Als verkopende vastgoedmakelaar heb je klanten uit allerlei gezinssituaties. De ene (ver)koper is getrouwd, de andere is wettelijk of feitelijk samenwonend. Ho belangrijk is het familiaal statuut van de (ver)kopers nu eigenlijk met het oog op verkoop? Waar zitten de verschillen?
meer info
Nederlanders op zoek naar vastgoedkoopjes in België

Nederlanders op zoek naar vastgoedkoopjes in België

Na acht jaar stilte steken onze noorderburen opnieuw de grens over op zoek naar een ‘vastgoedkoopje’ in ons land. Een belangrijke oorzaak is dat de woningprijzen in Nederland de voorbije maanden flink gestegen zijn. Anderzijds maken ook de verlaagde registratierechten Vlaamse woningen extra aantrekkelijk voor Nederlanders.
meer info
Vlaanderen start controles bij Airbnb-panden.

Vlaanderen start controles bij Airbnb-panden.

De Vlaamse administratie start gerichte controles bij panden die worden aangeboden via het online platform Airbnb, maar niet zijn aangemeld in het kader van het Logiesdecreet. De controles komen er naast de juridische procedure die al loopt tegen het platform.
meer info
Hervorming verkooprechten: bijzondere aandachtspunten rond de inwerkingtreding

Hervorming verkooprechten: bijzondere aandachtspunten rond de inwerkingtreding

Op vrijdag 22 december 2017 kondigde de Vlaamse Regering aan dat er een grootschalige hervorming van het verkooprecht (de vroegere registratierechten) in de steigers staat. Daarbij zullen het klein en groot beschrijf op basis van het kadastraal inkomen (KI) verdwijnen. In de plaats komt er een tarief van 7% voor alle gezinswoningen. Bovendien zal wie een woning koopt voor minder dan 200.000€ (of 220.000€ in de kernsteden en in de Vlaamse Rand) op de eerste 80.000€ geen belasting moeten betalen (de rechtenvermindering).
meer info
Vlaams minister van Energie Bart Tommelein stelde vandaag de jongste Energie en Binnenklimaat (EPB)-cijfers voor.

Meer dan de helft van de Vlamingen bouwt Bijna Energie Neutraal (BEN)

Nieuwbouwwoningen in Vlaanderen halen gemiddeld een E-peil van E30, wat overeenkomt met Bijna Energie Neutraal (BEN). Nochtans is dit pas vanaf 2021 de wettelijke norm. Dat blijkt uit de jongste Energie en Binnenklimaat (EPB)-cijfers die zijn voorgesteld bij de opening van Batibouw. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘De Vlaming bouwt al enkele jaren energie-efficiënter dan wettelijk nodig. Meer dan de helft van de Vlamingen bouwt zelfs nu al Bijna Energie Neutraal. Het bewijst dat de Vlaming vooruit denkt.’
meer info
Hervorming verkooprecht: alles wat je moet weten.

Hervorming verkooprecht: alles wat je moet weten.

De hervorming van het verkooprecht (vroegere registratierecht) staat in de steigers. Het klein en groot
beschrijf op basis van het kadastraal inkomen (KI) zullen verdwijnen en vervangen worden door een
tarief van 7 procent voor alle gezinswoningen. Wie minder dan 200.000 euro betaalt (of 220.000 euro in
de kernsteden en in de Vlaamse Rand) moet op de eerste 80.000 euro geen belasting betalen. Dat werd
net voor Kerstmis aangekondigd, maar eigenlijk viel de eerste beslissing pas vorige week. Ondertussen
zijn er voorlopige teksten beschikbaar. Voorlopig, omdat nog heel wat stappen moeten doorlopen
worden, alvorens het nieuwe stelsel effectief van kracht wordt. Het is nog onzeker of de richtdatum van
1 juni 2018 überhaupt haalbaar is.
meer info
Het kraken van panden is een fenomeen dat al langer de publieke opinie beroert.

Nieuwe antikraakwet is een feit

De nieuwe antikraakwet is een feit en zal van kracht worden op donderdag 16 november 2017. De wet komt tegemoet aan het probleem dat de bestaande procedures om krakers te laten uitzetten veel te lang aanslepen. Bovendien wordt kraken nu altijd strafbaar, ook wanneer het om een niet-bewoond pand gaat.
meer info
Welke lasten kan u doorrekenen aan uw huurder?

Welke lasten kan u doorrekenen aan uw huurder?

Eigenlijk staat er niet in de huurwet of het de huurder of de verhuurder is die de kosten van bijvoorbeeld verbruik en onderhoud moet betalen. Maar het is gebruikelijk dat de huurder boven op de huurprijs nog kosten en lasten betaalt, en daar zijn dan wel enkele regels bij in acht te nemen.
meer info
“De standaard -het negenjarige contract- is al lang de standaard niet meer”

Lange huurcontracten zijn uit de mode

Veruit de meeste huurcontracten in België worden afgesloten voor een periode van minder dan drie jaar. Het klassieke negenjarige contract verliest aan populariteit, stelt Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch (N-VA) vast, die de cijfers opvroeg.
meer info
De Belgische economie trekt aan.

Woningprijzen zullen opnieuw de hoogte ingaan

De woningprijzen zullen dit jaar met 4 procent en volgende jaar met 3,5 stijgen, zo voorspelt Standard & Poor's. S&P verwijst voor zijn opwaartse prognose naar de positieve economische factoren.
meer info
Kan je zomaar een bod op een huis intrekken?

Kan je zomaar een bod op een huis intrekken?

“Ik bied € 215.000!” Ken je dat gevoel? Je bent tot over je oren verliefd op een huis en doet meteen een bod. Maar dan blijkt dat je door onvoorziene omstandigheden van de koop moet afzien. Kan dat zomaar en wat zijn de gevolgen?
meer info
Waar studeren?

5 plekjes in huis om te studeren

Wanneer de maand juni steeds dichterbij komt, volgt ook de examenkoorts in haar kielzog. Hierbij hoort onlosmakelijk de opstelling van strakke roosters, de opvulling van die ijskast met voldoende powerfood en de voorbereiding op onvermijdelijke korte nachtjes slaap. Maar vooraleer je écht aan die bloksessies kan beginnen, moet je nog één ding beslissen… waar ga je studeren? Want hoewel sommigen onder ons zweren bij de bibliotheek, zijn anderen heilig overtuigd van het nut van thuis studeren. Daarom geven wij je met veel plezier de voordelen van de meest populaire studeerruimtes in huis mee. Welke ruimte draagt jouw voorkeur?
meer info
Heb jij recht op een sociale lening?

Heb jij recht op een sociale lening?

AIs je een lening wil voor een bescheiden woning en je inkomen is niet al te hoog, dan kan je zeker kijken of je in aanmerking komt voor een sociale lening. Naast een lage rentevoet heb je dan het voordeel dat je 100% van de waarde van het pand kunt lenen.
meer info
Hotel Mama nooit populairder.

Hotel Mama nooit populairder.

Bijna 1 miljoen 18- tot 34-jarigen in België wonen vandaag bij hun ouders, aldus een nieuwe studie. In Vlaanderen zijn dat er ruim vier op tien. Waarom?
meer info

Openhuizendag

Bekijk hier welke woningen u kan bekijken en wat de bezoekuren zijn.
meer info
Dé hotspot voor vastgoedprimeurs

IMMOSCOOP

IMMOSCOOP is dé hotspot voor vastgoedprimeurs. Surfers die op zoek zijn naar woningen, appartementen, nieuwbouwprojecten en bouwgronden die nieuw op de markt komen, zijn bij IMMOSCOOP aan het juiste adres.
meer info
Spelletjes van vroeger

Moppies kindergrime

Moppies Kindergrime entertaint kinderen met grimmage, ballonplooien, kidstattoo-workshop en springkastelen.
meer info
Renovatielening kost minder dan ooit

Renovatielening kost minder dan ooit

De rente op ‘gewone’ woonkredieten is stilaan weer aan het stijgen, maar voor kleinere renovatieleningen is dat nog niet het geval. Bij renovatie ligt de rente nu gemiddeld op 2,9 procent.
meer info
Lenen moeilijker in de toekomst?

Lenen voor huis wordt moeilijker

De Belgische gezinnen hadden vorig jaar voor het eerst meer schuld dan gemiddeld in de eurozone. Te soepel woonkrediet is een van de redenen. De Nationale Bank wil ingrijpen.
meer info
Conceptstore Futur zet nieuwe trend in Mariaburg

Conceptstore Futur zet nieuwe trend in Mariaburg

"Vrouwen kunnen beter ondernemen”, lezen we in een onderzoek van de zelfstandige organisatie NSZ. “Is dat zo. Dan sta ik er goed voor”, zegt Joke Vermeire (42). Vermeire opende net een nieuwe zaak. ‘Futur’ wordt een unieke conceptstore voor Mariaburg en Ekeren.
meer info
Nieuwe woonkredieten overschrijden kaap van 30 miljard euro

Nieuwe woonkredieten overschrijden kaap van 30 miljard euro

In 2016 hebben de Belgische banken meer dan 260.000 woonkredieten verstrekt, goed voor een recordbedrag van 30,136 miljard euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK). Daarmee lag de productie van nieuwe kredieten - zonder herfinancieringen - ruim vier miljard hoger dan in 2015.
meer info
Vlaanderen voert regels voor Airbnb in

Vlaanderen voert regels voor Airbnb in

Wie via Airbnb zijn appartement of woning wil aanbieden, moet vanaf 1 april voldoen aan de nieuwe Vlaamse regelgeving. Dat vernam De Tijd. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) legde net voor het kerstreces de nieuwe veiligheidsnormen voor aanbieders van commerciële overnachtingen vast.
meer info
Wat kost schenken?

Wat kost schenken?

In navolging van Vlaanderen midden vorig jaar hebben ook Wallonië en Brussel de tarieven voor het schenken van onroerende goederen aangepast. Brussel volgt met de vereenvoudiging exact het voorbeeld van Vlaanderen, Wallonië verlaagt weliswaar de tarieven, maar behoudt de complexiteit van het systeem.
meer info